• Aman Madan
 • Amit Raje
 • Amitabha Mukherjee
 • Anil Dixit
 • Anil Sadgopal
 • Anwar Jafri
 • Arvind Gupte
 • Arvind Krishnaswamy
 • Baldev S. Sidhu
 • Bharat Poorey
 • Bhas Bapat
 • Brij Mohan Arora
 • D.Nagasaila
 • Gunwant Holkar
 • Hriday Kant Dewan
 • Kamal Mahendroo
 • Kumkum Roy
 • N. Panchapakesan
 • P.C. Sen
 • Pramod Srivastava
 • Ram Narayan Syag
 • Rama Chari
 • Ramakant Agnihotri
 • S. C. Behar
 • Sadhna Saxena
 • Shyam Bohre
 • Simantini Dhuru
 • Urjit Yajnik
 • V. B. Bhatia
 • Vijaya S. Varma
 • Vineeta Bal